Egyptian Women In Alexandria, Egypt

Egyptian Women in Alexandria, Egypt
© December 20 2011, Uncornered Market

Egyptian women chatting on the streets of Alexandria, Egypt.