Dan & Audrey At Saqqara Pyramid – Egypt

Dan & Audrey at Saqqara Pyramid - Egypt
© December 21 2011, Uncornered Market

At Saqqara pyramid, the oldest of Egyptian pyramids, outside of Cairo, Egypt.