Iranian Food, Lamb Kebab – Kermanshah, Iran

Iranian Food, Lamb Kebab - Kermanshah, Iran
© October 31 2011, Uncornered Market

Minced lamb kebab with grilled tomatoes and flat bread (lavash) at a restaurant in Kermanshah, Iran.