Kalitsounia Kritis – Agreco Farm, Crete

Kalitsounia Kritis - Agreco Farm, Crete
© October 20 2011, Uncornered Market

Kalitsounia Kritis (Cretan Sweet Cheese Pastries)