Goju-no-to Pagoda – Miyajima, Japan

Goju-no-to Pagoda - Miyajima, Japan
© May 13 2012, Uncornered Market

A Goju-no-to (5-story) pagoda on Miyajima, Japan.