Photo Session Under A Skeleton Tree, Douro Valley, #Portugal #tbupor

Photo session under a skeleton tree, Douro Valley, #Portugal #tbupor
© September 11 2012, Uncornered Market